ZESZYT NR 7-8/2021

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Waloryzacja w przepisach nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Żaneta Urbaniak
Część II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w II kwartale 2020 r. Renata Niemczyk
Część III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w czerwcu 2021 roku. Renata Niemczyk
Część IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część V. Wyjaśnienia ceny rażąco niskiej w postępowaniach, których przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Część II. Janusz Dolecki   
Część VI. Eksploatacja nieruchomości (2). Przeglądy obiektów budowlanych. Tomasz Wojtkiewicz, Marzena Kowalska
Część VII. GUS. Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-VI 2021 r.
Część VIII. Aktualna sytuacja na rynku budowlanym w zakresie cen robót budowlanych. Balbina Kacprzyk
Część IX. Szacowanie kosztów dla drewna klejonego krzyżowo. Aleksander Nicał
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy Państwa do lektury wakacyjnego, podwójnego numeru Zeszytu.
W części I zamieściliśmy artykuł, w którym Autorka omawia nowy przepis ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązujący od 1 stycznia 2021 r., a dotyczący waloryzacji wynagrodzenia wykonawców. W art. 439 zawarty jest przepis o obowiązku wprowadzenia do umowy o zamówienie publiczne dla usług i robót budowlanych, zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, klauzul waloryzacyjnych. Oprócz pewnych zawartych w art. 439 obowiązków, zamawiający mają swobodę w kształtowaniu klauzul, a to wymaga jednak dobrego przygotowania się zamawiających, żeby nie okazały się w praktyce klauzulami dla pozoru.
W Części II zamieszczamy pełniejszą charakterystykę 16 obiektów budownictwa ogólnego (w kolejności prezentacji), dla których 4 razy w roku (co kwartał) publikujemy wskaźniki ruchu cen. W tej części, jak zazwyczaj, zaprezentowano poziom i ruch cen 16-tu obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w II kwartale 2021 roku. Z danych wynika, że nastąpił wzrost wskaźników cenowych w stosunku do I kwartału bieżącego roku. W dalszym ciągu rosły stawki robocizny w tym kwartale, a wzrost zamknął się w przedziale od 1,41% do 1,63 %. Wskaźniki zysku i narzuty kosztów pośrednich właściwie nie zmieniły się.
Część III zawiera ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w czerwcu 2021 roku. Z komentarza Autorki wynika, że w pierwszej połowie 2021 r. odnotowano gwałtowne wzrosty cen styropianu. Jeszcze do niedawna można było mówić o wzrostach na poziomie od 40 do 60%, w zależności od rodzaju płyt styropianowych, za czym stał wzrost cen        surowca – polistyrenu. Obecnie obserwujemy tendencję przeciwną i daje się zauważyć kilkuprocentowy spadek cen.
Wyrok KIO i jego omówienie zamieściliśmy w Części IV. Dotyczy on postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa sali gimnastycznej przy zespole szkół. Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu odwołanie uwzględniła. Izba oceniła, że kosztorys ofertowy w tym konkretnym przypadku (charakter wynagrodzenia kosztorysowy) jest dokumentem koniecznym do oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ, a omyłki w kosztorysie miały charakter świadomy i celowy i nie mogą być uznane jako „inne omyłki”.
Część V - to kontynuacja omówienia trudnych zagadnień dotyczących wyjaśnień ceny rażąco niskiej w postępowaniach, których przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. Autor szczególnie zwraca uwagę na to jaki wpływ na badanie ma charakter wynagrodzenia oraz swz - w punkcie „sposób obliczenia ceny ofertowej”.
Kontynuujemy tematykę eksploatacji nieruchomości w Części VI, tym razem Autorzy omawiają przeglądy budowlane.
Część VII zawiera dane GUS, dotyczące budownictwa mieszkaniowego w okresie I-VI 2021 r. Z danych wynika, że wzrosła liczba wydanych decyzji o pozwoleniach na budowę oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto.
W Części VIII Autorka prezentuje liczne przykłady wskazujące na znaczne wzrosty cen robót budowlanych, które przede wszystkim wynikają ze wzrostów cen czynników produkcji: robocizny, materiałów i sprzętu.
Część IX poświęcona jest technologii drewna klejonego krzyżowo.
Polecamy także liczne informacje w Komunikatach.
Życzymy dobrego wypoczynku i miłej lektury!

WALORYZACJA W PRZEPISACH NOWEJ USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
adw. Żaneta Urbaniak

Jednym z postulatów rynku zamówień publicznych podczas prac legislacyjnych nad ustawą z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych  było wprowadzenie do ustawy przepisów, które pozwolą na waloryzację wynagrodzeń wykonawców w czasie realizacji umowy o zamówienie publiczne.
(...)
Pzp wychodzi naprzeciw postulatom formułowanym przez wykonawców i w art. 439 zawiera postanowienia, które pozwalają na zmianę wynagrodzenia wykonawcy. Obowiązek wprowadzenia do umowy o zamówienie publiczne zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy klauzul waloryzacyjnych ma stanowić narzędzie do przywrócenia stanu równowagi ekonomicznej stron umowy o zamówienie publiczne oraz przeciwdziałać przerzucaniu wszystkich ryzyk związanych z realizacją zamówienia publicznego na wykonawców.

Więcej w Zeszycie nr 7-8/2021 (Część I)

CENY HURTOWE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NOTOWANE W CZERWCU 2021 ROKU
mgr inż. Renata Niemczyk
(...)  
Ceny i wskaźniki dotyczą poszczególnych grup materiałów oraz reprezentantów tych grup, wyznaczonych w wyniku analizy budowy domków jedno i kilkurodzinnych, powszechnie realizowanych w kraju.
Notowania cen materiałów budowlanych w czerwcu br. wskazują, że nadal odczuwalny jest niepokój na rynku materiałów budowlanych. Niektórzy producenci i dystrybutorzy zmieniają już po raz drugi w 2021 r. swoje cenniki o kilka, czy nawet kilkanaście procent.
W pierwszej połowie 2021 r. odnotowano gwałtowne wzrosty cen styropianu. Jeszcze do niedawna można było mówić o wzrostach na poziomie od 40 do 60%, w zależności od rodzaju płyt styropianowych, za czym stał wzrost cen surowca – polistyrenu. Obecnie obserwujemy tendencję przeciwną i daje się zauważyć kilkuprocentowy spadek cen. W chwili obecnej trwa postępowanie wyjaśniające wszczęte przez Prezesa UOKiK w sprawie ustalenia, czy dochodzi do zmów cenowych lub nadużywania pozycji dominującej na rynku styropianu.  

Więcej w Zeszycie nr 7-8/2021 (Część III)
 
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania