ZESZYT NR 1/2021

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Konkurs – w przepisach ustawy z 11 września 2019 roku (cz. I). Żaneta Urbaniak
Część II. Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów w IV kwartale 2020 r. Renata Niemczyk
Część III. Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w grudniu 2020 r. Renata Niemczyk
Część IV. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 2247/20). Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część V. Ocieplanie (termomodernizacja) budynków - który katalog nakładów rzeczowych wybrać dla potrzeb kalkulacji ceny? (cz. 1). Ryszard Jakubiec, Balbina Kacprzyk
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Minął trudny rok, a obecny zapowiada się w dalszym ciągu z obostrzeniami pandemicznymi. Z nadzieją, że będzie to jednak rok pełen ciekawych zdarzeń prezentujemy wiele informacji w pierwszym Zeszycie.
W związku z obowiązującym od 1 stycznia br. nowym Prawem zamówień publicznych w Części I Autorka omówiła konkurs, który jest znacząco zmieniony. W Komunikatach zamieściliśmy informację o wszystkich aktach wykonawczych do ustawy, które obowiązują od 1 stycznia br., w tym Obwieszczenie Prezesa UZP podające m.in. nowy średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę do przeliczania wartości zamówień publicznych – który wynosi obecnie 4,2693.  
Informacja nt. poziomu i ruchu cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i narzutów w IV kwartale 2020 roku znajduje się w Części II. Z prowadzonych badań i analiz wynika, że stawki robocizny w IV kwartale 2020 r. w stosunku do IV kwartału 2019 r. zwiększyły się w przedziale średnio od 5,34% do 5,77%, przy jednoczesnych niewielkich ruchach procentowych wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku.
W Części III prezentujemy ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w obrocie w grudniu 2020 r., oraz wskaźniki zmian w stosunku do września 2020 r. i grudnia 2019 r. Zdaniem Autorki nie sprawdziły się prognozy wzrostu cen materiałów w 2020 r., ale ze względu na rosnące koszty produkcji należy spodziewać się wzrostu cen materiałów i robót w 2021 r.
W Części IV prezentujemy wyrok KIO, w którym Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrując odwołanie wykonawcy uznała podstawy do odrzucenia oferty najkorzystniejszej zawarte w odwołaniu. Były to rażąco niska cena i niezgodność oferty z treścią SIWZ.
Jakie są na rynku dostępne katalogi nakładów rzeczowych, które mogą posłużyć jako podstawa kalkulacji cen na roboty termomodernizacyjne dowiemy się z Części V. Autorzy podają tytuły i wydawców katalogów, a także analizują jakie są różnice w poszczególnych katalogach, na co należy zwrócić uwagę przy doborze KNR do kalkulacji. Opracowane kalkulacje mogą wpłynąć na wybór określonego systemu w przypadku opracowywania analizy kosztów.
W niniejszym Zeszycie prezentujemy pierwszą część tego artykułu, drugą część zamieścimy w Zeszycie nr 2/2021.
W Komunikatach publikujemy również spis artykułów zamieszczonych w Zeszytach w 2020 r., który powinien ułatwić Państwu wyszukiwanie artykułów z konkretnymi zagadnieniami.

Zapraszamy do pozostania z nami i życzymy Państwu, aby nasze publikacje były pomocne przy zamawianiu, ofertowaniu i  realizacji robót budowlanych.

KONKURS - W PRZEPISACH USTAWY Z 11 WRZEŚNIA 2019 ROKU (CZ. I)
adw. Żaneta Urbaniak

Przepisy ustawy z 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych  wprowadzają sporo zmian w stosunku do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  w zakresie konkursu, w szczególności określono grupę zamówień dla których konkurs jest obligatoryjny, doprecyzowano w jakich przypadkach do konkursu stosuje się przepisy Pzp, rozbudowano przepisy dotyczące procedury konkursu ograniczonego i nieograniczonego, wprowadzono szczególne uregulowania dotyczące warunków formalnych, jakie muszą wypełnić uczestnicy konkursu. Zmiany przepisów dotyczące konkursu miały zwiększyć liczbę konkursów prowadzonych przez zamawiających. Oceny skutków zmiany przepisów będziemy mogli dokonać dopiero za kilka miesięcy, jednak obawiam się, że przepisy Pzp mogą sprzyjać łączeniu zamówień na usługi projektowe i roboty budowlane w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp w zakresie konkursu. Analiza specyfiki rynku zamówień publicznych w zakresie prowadzenia konkursów, jaką przeprowadziłam na potrzeby artykułów opublikowanych w Zeszytach 5/2018 i 6/2018, prowadziła do wniosku, że zamawiający unikają stosowania konkursu ze względu na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz negocjacji z autorem wybranej pracy, oraz skomplikowanie procedury. Duża część zamawiających nie dysponowała wtedy zespołem ekspertów, który posiadali uprawnienia niezbędne do zasiadania w sądzie konkursowym. Czy sama zamiana przepisów doprowadzi do sytuacji, w której zamawiający częściej będą decydowali się na przeprowadzenie konkursu? Na to pytanie będziemy mogli z pewnością odpowiedzieć za jakiś czas.
(...)
Więcej w Zeszycie nr 1/2021

CENY HURTOWE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NOTOWANE W GRUDNIU 2020 ROKU
mgr inż. Renata Niemczyk

(...)
W ciągu minionego kwartału nadal odnotowuje się stabilizację cen materiałów budowlanych. Wyjątek stanowią ceny stali, które w ostatnim okresie wyraźnie podniosły się do góry.
Tak więc nie sprawdziły się przewidywania z końca 2019 r. dotyczące wzrostu cen materiałów budowlanych w kolejnym roku. Na skutek rozwijającej się od początku 2020 r. epidemii na świecie mamy, zamiast zwiększenia się produkcji budowlano-montażowej, jej obniżenie, a zamiast prognozowanego wzrostu cen materiałów budowlanych - ich stagnację.
(...)
Więcej w Zeszycie nr 1/2021


 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania