ZESZYT NR 6/2020

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Zamówienia w procedurze krajowej w nowym prawie zamówień publicznych (2). Ewa Wiktorowska
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Jak sektor budowlany korzysta z dronów. Joanna Wieczorek, Anna Szymańska
Część IV. GUS. Budownictwo w 2019 r.
Część V. Wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych (4). Ryszard Jakubiec
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Od 1 stycznia 2021 r. będzie obowiązywała nowa ustawa prawo zamówień publicznych, w tym numerze kontynuujemy omawianie trybu podstawowego, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie w BZP wykonawcy mogą składać oferty, a zamawiający ma do wyboru trzy warianty: bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP), z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy PZP) oraz z negocjacjami (art. 275 pkt 3 ustawy PZP). W części I autorka szczegółowo omówiła postępowanie w procedurze w wariancie 2 i 3.
Część II zawiera omówienie wyroku w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na „budowę lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”. Odwołujący zarzucił Zamawiającemu m.in. zaniechanie odrzucenia oferty Przystępującego pomimo rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamówienia, a także nie udokumentowanie w sposób prawidłowy uprawnień „bez ograniczeń”.
W Części III zamieściliśmy artykuł omawiający możliwości wykorzystania dronów w budownictwie. Jest to obecnie jeszcze nowość, ale szerokie możliwości wykorzystania dają szanse na szybkie upowszechnienie. Autorki prezentują jak działają i jakie mają możliwości bezzałogowe urządzenia, przed którym jest przyszłość. Będą mogły być wykorzystywane w całym procesie inwestycji, od projektowania po realizację. Urządzenia pozwalają na szybką i bezpieczną obserwację niedostępnych miejsc, dokonywania zdalnych badań i pomiarów.
Dlatego największe korzyści użycia drona mogą być w realizacji inwestycji. Wykonane zdjęcia i pomiary można zapisać na komputerze, przetwarzać, odtwarzać i analizować.
Ukazała się informacja GUS „Budownictwo w 2019 r”, którą prezentujemy w Części IV.
W 2019 r., jak podaje GUS, odnotowano wzrost liczby oraz powierzchni użytkowej zarówno mieszkań, jak i nowych budynków niemieszkalnych (w stosunku do roku poprzedniego).
W porównaniu z rokiem poprzednim odnotowano wzrosty: liczby mieszkań o 12,1%, powierzchni użytkowej mieszkań – o 10,0% oraz liczby izb – o 9,8%. W 2019 roku 63,3% nowo oddanych mieszkań wybudowali deweloperzy, podczas gdy inwestorzy indywidualni – 33,4%. Pozostałe mieszkania powstały w społecznej czynszowej, spółdzielczej, komunalnej oraz zakładowej formie budownictwa.
Z danych wynika, że skrócił się przeciętny czas trwania budowy nowego budynku mieszkalnego o 0,7% i wyniósł 38, 9 miesiąca.
Wyjaśnienia i opinie w sprawie zasad stosowania norm z Katalogów Nakładów Rzeczowych kontynuujemy w Części V.
Życzymy miłej lektury!

ZAMÓWIENIA W PROCEDURZE KRAJOWEJ W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (2)
mgr inż. Ewa Wiktorowska

(...)
Badanie ofert, decyzja o przeprowadzeniu negocjacji
Kolejne czynności zamawiającego polegające na badaniu ofert w celu ustalenia, które podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp i ustalenie rankingu ofert zgodnie z przyjętymi kryteriami od najwyżej do najniżej ocenionej, są analogiczne jak w wariancie 1 bez negocjacji.  Wynik tego rankingu stanowić będzie w tym wariancie podstawę podjęcia decyzji czy zamawiający zaprosi wykonawców do negocjacji ofert w celu ich ulepszenia. Przepisy nie zawierają wytycznych czym powinien kierować się zamawiający podejmując tę decyzję. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że negocjacje treści ofert nie mogą prowadzić do zmiany treści SWZ, czyli warunki realizacji zamówienia nie mogą ulec zmianie, a także że mogą dotyczyć wyłącznie tych elementów treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert, zamawiający może dokonać analizy czy jest możliwość zmiany złożonych ofert w taki sposób, aby wykonawcy mogli uzyskać wyższe oceny w ramach określonych w SWZ kryteriów oceny. Jeżeli zamawiający uzna, że złożone oferty są korzystne, że mieszczą się w jego budżecie, a prawdopodobieństwo obniżenia ceny oferty lub np. wydłużenia okresu gwarancji jakości, skrócenia terminu jest mało prawdopodobne, może podjąć decyzję o zaniechaniu negocjacji. Jeżeli jednak uzna, że takie zmiany w ofertach są możliwe, zaprosi wykonawców do negocjacji ofert.
(...)
Więcej w Zeszycie Nr 6/2020

JAK SEKTOR BUDOWLANY KORZYSTA Z DRONÓW
Joanna Wieczorek
Anna Szymańska

(...)
Istnieją dwa główne powody, dla których drony w budownictwie zyskują tak ogromną popularność: optymalizują czas pracy deweloperów i przede wszystkim oszczędzają wydatki. Wyzwania, z którymi obecnie mierzy się branża budowlana to m.in. opóźnienia w projektach (20 proc. przypadków), przekroczenia zakładanego budżetu sięgające nawet 80 procent, czy problem z dokładnym obliczeniem kosztów projektu przez brak dokładnych modeli terenu.
(...)
Więcej w Zeszycie nr 6/2020
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania