WYKAZ ARTYKUŁÓW 2019 r.

Wykaz artykułów zamieszczonych w 2019 roku w Zeszytach "Ceny, zamawianie i kosztorysowanie robót budowlanych"

Lp.

Tytuł artykułu

Autor

Z. nr

Część nr/str.

1.

Projektowanie robót budowlanych w świetle przepisów art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

Janusz Dolecki

1

I/5

2.

Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i  narzutów w IV kwartale 2018 r.

Renata Niemczyk

1

II/20

3.

Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w grudniu 2018 r.

Renata Niemczyk

1

III/30

4.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 1057/18 z dn. 13.06.2018 r.)

Justyna Klawe-Świętońska

Maria Kacprzyk-Boniecka

1

IV/38

5.

Aspekty praktyczne sporządzania kalkulacji kosztorysowych (1)

Balbina Kacprzyk

1

V/56

6.

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (Wyrok I CSK 559/17 z dn. 31.08.2018 r.)

Justyna Klawe-Świętońska

Maria Kacprzyk-Boniecka

1

VI/59

7.

Podstawy kosztorysowania (78)

Balbina Kacprzyk

1

71

8.

Komunikat nr 1/2019

 

1

75

9.

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych – wybrane problemy dotyczące robót budowlanych

Andrzej Warwas

2

I/5

10.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 2426/18 z dn. 11.12.2018 r.)

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

2

II/14

11.

Aspekty praktyczne sporządzania kalkulacji kosztorysowych (2)

Balbina Kacprzyk

2

III/29

12.

Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych – Kontrola udzielania zamówień publicznych

UZP

2

IV/34

13.

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (Wyrok I CSK 668/17 z 16.11.2018 r.)

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

2

V/44

14.

Podstawy kosztorysowania (79)

Balbina Kacprzyk

2

59

15.

Komunikat nr 2/2019

 

2

64

16.

Elektroniczna forma dokumentów składanych w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych

Żaneta Urbaniak

3

I/5

17.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 2009/18 z dn. 17.10.2018 r.)

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

3

II/16

18.

Aspekty praktyczne sporządzania kalkulacji kosztorysowych (3)

Balbina Kacprzyk

3

III/35

19.

Z informatora Urzędu Zamówień Publicznych – Wzorcowe dokumenty, interpretacje, opracowania

UZP

3

IV/39

20.

Budownictwo w 2018 r.

GUS

3

V/41

21.

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (Wyrok I CSK 109/16 z dn. 11.01.2017 r.)

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

3

VI/54

22.

Podstawy kosztorysowania (80)

Balbina Kacprzyk

3

62

23.

Komunikat nr 3/2019

 

3

33

24.

Analizy zmiany kosztów realizacji kontraktów i metody waloryzacji wynagrodzeń za roboty budowlane (1)

Andrzej Wypych

4

I/5

25.

Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i  narzutów w I kwartale 2019 r.

Renata Niemczyk

4

II/21

26.

Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w marcu 2019 r.

Renata Niemczyk

4

III/31

27.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 2706/18 z dn. 17.01.2019 r.)

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

4

IV/39

28.

Zasady budowlanej wiedzy technicznej a wiedza techniczna w budownictwie

Piotr Karkoszka

Tomasz Wojtkiewicz

4

V/59

29.

Podstawy kosztorysowania (81)

 

4

70

30.

Analizy zmiany kosztów realizacji kontraktów i metody waloryzacji wynagrodzeń za roboty budowlane (2)

Andrzej Wypych

5

I/5

31.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 2250/18 z dn. 28.11.2018 r.)

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

5

II/17

32.

Dokumenty elektroniczne w praktyce w procesie budowlanym (1)

Balbina Kacprzyk

Zrinka Perčić

5

III/40

33.

Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych – Kontrola udzielania zamówień publicznych

UZP

5

IV/47

34.

Opinie Urzędu Zamówień Publicznych. Dopuszczalność „skanu oferty” w postepowaniu o zamówienie publiczne

UZP

5

V/65

35.

Komunikaty nr 5/2019

 

5

72

36.

Ryzyko w robotach budowlanych i jego identyfikacja

Ryszard Jakubiec

Piotr Montewski

6

I/5

37.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 277/19 z dn. 4.03.2019 r.)

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

6

II/16

38.

Dokumenty elektroniczne w praktyce w procesie budowlanym (2)

Balbina Kacprzyk

Zrinka Perčić

6

III/37

39.

Opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych. Sposób obliczania terminu do składania ofert

UZP

6

IV/51

40.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy za usługi budowlane?

Balbina Kacprzyk

6

V/53

41.

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (Wyrok II CSK 723/17 z dn. 15.02.2019 r.)

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

6

VI/58

42.

Komunikat nr 6/2019

 

6

68

43.

Umowa o sporządzenie kosztorysu – charakter prawny, prawa autorskie, odpowiedzialność kosztorysanta

Hubert Wysoczański

7-8

I/5

44.

Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i  narzutów w II kwartale 2019 r.

Renata Niemczyk

7-8

II/25

45.

Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane w czerwcu 2019 r.

Renata Niemczyk

7-8

III/40

46.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 2068/18 z dn. 25.10.2018 r.)

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

7-8

IV/48

47.

Dokumenty elektroniczne w praktyce w procesie budowlanym (3)

Balbina Kacprzyk

Zrinka Perčić

7-8

V/75

48.

Nowe przepisy w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

Ewa Wiktorowska

7-8

VI/83

49.

Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych – Kontrola udzielania zamówień publicznych

UZP

7-8

VII/95

50.

Budownictwo mieszkaniowe w okresie I-VI 2019 r.

GUS

7-8

VIII/111

51.

Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego (Wyrok IV CSK 448/17 z dn. 23.05.2018 r.)

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

7-8

IX/117

52.

Komunikat nr 7/2019

 

7-8

124

53.

Wartość zamówienia a kwota środków, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Andrzej Warwas

9

I/5

54.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 867/19 z dn. 27.05.2019 r.)

Justyna Klawe-Świętońska

Maria Kacprzyk-Boniecka

9

II/12

55.

Relacja ceny najkorzystniejszej oferty do wartości oszacowania zamawiającego jednym z  detektorów nieprawidłowości w postępowaniach przetargowych

Hubert Anysz

9

III/36

56.

Dokumenty elektroniczne w praktyce w procesie budowlanym (4)

Balbina Kacprzyk

Zrinka Perčić

9

IV/51

57.

Wadliwa waloryzacja wynagrodzenia za roboty budowlane

Renata Niemczyk

9

V/61

58.

Budownictwo w I półroczu 2019 r.

GUS

9

VI/67

59.

Komunikaty

 

9

81

60.

Koszt cyklu życia budynków (1). Podstawy prawne i formalne

Edyta Plebankiewicz

10

I/5

61.

Poziom i ruch cen obiektów budowlanych i ich elementów oraz stawek robocizny i  narzutów w III kwartale 2019 r.

Renata Niemczyk

10

II/21

62.

Ceny hurtowe materiałów budowlanych notowane we wrześniu 2019 r.

Renata Niemczyk

10

III/31

63.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 592/19 z dn. 15.04.2019 r.)

Justyna Klawe-Świętońska

Maria Kacprzyk-Boniecka

10

IV/39

64.

Przedmiarowanie Robót dla kontraktów FIDIC

Adam Hajda

10

V/53

65.

Komunikat nr 9/2019

 

10

62

66.

Koszt cyklu życia budynków (2). Koszty w fazie programowania

Edyta Plebankiewicz

11

I/5

67.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 728/19 z dn. 09.05.2019 r.)

Justyna Klawe-Świętońska

Maria Kacprzyk-Boniecka

11

II/25

68.

Polemika z uzasadnieniem powodów naruszeń przepisów ustawy przez zamawiającego przedstawionych w Informacji o wynikach kontroli doraźnej Prezesa Urzędu o sygn. KND/23/18/DKZP

Ewa Wiktorowska

11

III/43

69.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

Dorota Żurek-Tomaszewska

11

IV/57

70.

Z Informatora Urzędu Zamówień Publicznych, Opinie prawne. Sposób postepowania z  ofertą elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać

UZP

11

V/61

71.

Komunikat nr 10/2019

 

11

65

72.

Koszt cyklu życia budynków (3). Koszty utrzymania budynków

Edyta Plebankiewicz

12

I/5

73.

Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej (Wyrok KIO 910/19 z dn. 06.06.2019 r.)

Justyna Klawe-Świętońska

Maria Kacprzyk-Boniecka

12

II/24

74.

Wiedza i doświadczenie w świetle wyroku TSUE

Piotr Karkoszka

12

III/45

75.

Ubezpieczenie w zamówieniach publicznych

Dariusz Ćwik

Maria Kacprzyk-Boniecka

12

IV/49

76.

Produkcja budowlano-montażowa w 2018 r.

GUS

12

V/53

77.

Dynamika produkcji budowlano-montażowej w październiku 2019 r.

GUS

12

VI/72

78.

Komunikat nr 11/2019

 

12

74

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania