KOSZTORYSY ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH NA ROBOTY BUDOWLANE

Zapraszamy wszystkich uczestników procesu budowlanego na jednodniowe szkolenie dotyczące problematyki kosztorysów zamawiającego i wykonawcy w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.

Program szkolenia:

 1. Informacja o aktualnym stanie prawnym z uwzględnieniem nowej ustawy Pzp

 2. Szacowanie kosztów przez zamawiającego
  - orientacyjna  wartość  zamówienia  w  planie  postępowań  o  udzielenie  zamówień
  - ustalanie  wartości  zamówienia  na  roboty  budowlane 
  - określanie  kwoty  środków  jaką  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia
  - kalkulacja  kosztów  cyklu  życia  budynku

 3. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej w zalezności od formy wynagrodzenia

 4. Kosztorysy ofertowe, tabele elementów rozliczeniowych i inne formy kalkulacji ceny oferty

 5. Rola przedmiaru, projektów i specyfikacji technicznych w kalkulacji ceny

 6. Sprawdzanie i poprawianie kalkulacji ceny - przesłanki kwalifikacji omyłek oraz błędów w obliczeniu ceny

 7. Cena rażąco niska - zasady postępowania

 8. Cena oferty a wynagrodzenie należne wykonawcy - roboty dodatkowe, zamienne i uzupełniające, proponowane zapisy wg   wzorcowej umowy UZP, postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy  -  waloryzacja

 9. Zasady  rozliczeń:  wynagrodzenie  wykonawcy  i  bezpośrednie  płatności  podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  ograniczenia  wynikające  z  KC

 10. Przykłady, wzorce zapisów w SIWZ
 11. Pytania, konsultacje

Szkolenie przeprowadzi mgr inż. Andrzej Warwas, wykładowca na szkoleniach w  zakresie tematyki zamówień publicznych na roboty budowlane, umów i  rozliczeń, kosztorysowania, przygotowania i organizacji budowlanego procesu inwestycyjnego, autor publikacji książkowych i artykułów w  czasopismach fachowych nt. budowlanego procesu inwestycyjnego, zamówień publicznych oraz umów, rozliczeń i kosztorysowania w budownictwie, trener  i   arbiter  z  byłej  listy  Prezesa  UZP. 

Szkolenie planowane jest w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21 (siedziba WACETOB) w godzinach 9.00 - 16.00

TERMIN SZKOLENIA: w miarę napływu chętnych


Koszt uczestnictwa 1 osoby w 8-godzinnym szkoleniu jednodniowym wynosi:
492,00 zł (400 zł + 23% VAT).
Wpłaty należy dokonać na konto WACETOB po potwierdzeniu terminu szkolenia.

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, salę wykładową, materiały szkoleniowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i przerwę kanapkową.

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone e-mail'em lub telefonicznie.
W przypadku odwołania szkolenia lub konieczności uruchomienia kolejnego wszystkim osobom zgłoszonym zostanie zaproponowany późniejszy termin.
Ilość osób biorących udział w szkoleniu jest ograniczona.
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny i ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.

Informacje i zgłoszenia:
nieruchomosci@wacetob.com.pl
tel./fax 22 825-61-91

Zapraszamy

 

do pobrania

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania