ZESZYT NR 6/2019

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I. Ryzyko w robotach budowlanych i jego identyfikacja. Ryszard Jakubiec, Piotr Montewski
Część II. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Część III. Dokumenty elektroniczne w praktyce w procesie budowlanym (2). Balbina Kacprzyk, Zrinka Perčić
Część IV. Opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych - Sposób obliczania terminu do składania ofert.
Część V. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy za usługi budowlane? Balbina Kacprzyk
Cześć VI. Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego. Dariusz Ćwik, Maria Kacprzyk-Boniecka
Komunikaty

WPROWADZENIE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania Robót Budowlanych

Zapraszamy do lektury w piękne upalne dni.
Zacznijmy od Części I, w której zamieściliśmy artykuł wpisujący się w aktualną sytuację na rynku usług budowlanych. Obecna sytuacja wzrostu cen w budownictwie oraz problemy firm wykonawczych realizujących kontrakty zawarte w latach 2016 i 2017 skłaniają do poszukiwania powodów dlaczego tak jest. W poprzednich Zeszytach publikowaliśmy artykuł omawiający zagadnienia waloryzacji wynagrodzeń, a w tym autorzy omawiają ryzyka. Ryzyko - najkrócej zdefiniowane jako zdarzenie, które może wystąpić i najczęściej przynosi negatywny skutek. Wiąże się to najczęściej ze wzrostem kosztów. Autorzy wskazali, że specyfikacja ryzyka przy realizacji przedsięwzięcia budowlanego dla zamawiającego (inwestora) różni się w niektórych zakresach od tej dla wykonawcy i podali wykazy ryzyk z podziałem - dla zamawiającego i wykonawcy. 
W części II przedstawiamy wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczący postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez zamawiającego na wykonanie usług pod nazwą „Budowa magistralnej sieci ciepłowniczej preizolowanej”. Wyrok jest związany z elektronizacją zamówień, o czym dużo publikujemy, ale oprócz pojęć forma i postać elektroniczna w komentarzu zwrócono uwagę na różnicę, czy oferta ma być „sporządzona”, czy „złożona” w formie elektronicznej.
W Części III kontynuujemy tematykę elektronizacji. Tym razem autorki omawiają zagadnienia formy dokumentów opisujących przedmiot zamówień na prace projektowe i roboty budowlane.
Opinię prawną Urzędu Zamówień Publicznych omawiającą sposób obliczania terminu do składania ofert zamieściliśmy w Części IV.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych? Zagadnienie to budzi zastrzeżenia. W Części V omawiamy najnowszą sytuację z tym związaną. Chodzi o to, że w większości umów o roboty budowlane podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru. Niestety, nie jest to zgodne z interpretacją ogólną Ministerstwa Finansów.  Obecnie oczekujemy na nową interpretację w związku z wyrokiem TSUE, w którym rozpatrywano wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych, związane z ustaleniem momentu wykonania tych usług. TSUE wskazał, że znaczenie dla powstania obowiązku podatkowego ma protokół zdawczo-odbiorczy, gdyż po dokonaniu odbioru usług jest określone wynagrodzenie należne od usługobiorcy.
Część VI – przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego dot. m. in. kwestii umocowania do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Polecamy także Komunikat Nr 6, w którym są informacje o opublikowanych zmianach przepisów.
Życzymy miłej lektury!

RYZYKO W ROBOTACH BUDOWLANYCH I JEGO IDENTYFIKACJA
inż. Ryszard Jakubiec, inż. Piotr Montewski

Temat ryzyka jest dość szeroko opisany w literaturze, jednak brak jest praktycznych wskazówek jak go stosować w praktyce, w szczególności przy wycenach robót budowlanych i eksploatacji obiektów. Pomimo obecności ryzyka w każdym działaniu związanym z realizacją inwestycji budowlanej, jak dotąd ryzyko nie zostało dokładnie zdefiniowane,
(...)
W ostatnich latach obserwujemy wpływ wzrostu cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy na realizację inwestycji budowlanych, wiele kontraktów infrastrukturalnych jest zagrożonych. Pomimo istniejącej w ustawie Prawo zamówień publicznych delegacji dotyczącej możliwości wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy (art. 142. ust. 5) w wielu przypadkach zawarte umowy nieskutecznie identyfikują zaistniałe ryzyka.
(...)
Specyfikacja ryzyka przy realizacji przedsięwzięcia budowlanego dla zamawiającego (inwestora) różni się w niektórych zakresach od ryzyk dla wykonawcy. Często zdarza się, że inwestorzy chcą przenieść większość ryzyk na wykonawcę. Skutkuje to m.in. zwiększeniem kosztów realizacji inwestycji lub - w przypadku znaczącego wzrostu kosztów cen czynników produkcji (robocizny, materiałów, kosztów pracy sprzętu) - bankructwem wykonawców.
(...)
Wykaz ryzyk dla zamawiającego
(...)
Wykaz ryzyk dla wykonawcy
(...)
Więcej w Zeszycie nr 6/2019

KIEDY POWSTAJE OBOWIĄZEK PODATKOWY ZA USŁUGI BUDOWLANE
mgr inż. Balbina Kacprzyk
(...)
Zgodnie z interpretacją ogólną, za datę wykonania usługi budowlanej lub budowlano-montażowej należy przyjąć datę faktycznego wykonania usługi, tj. dzień, w którym – w związku z wykonaniem określonej umową usługi lub jej części (jeżeli usługa jest przyjmowana częściowo) doszło do faktycznego zakończenia prac lub ich części – wykonawca zgłasza je do odbioru (w opinii wykonawcy usługi lub ich części są gotowe do ich przyjęcia przez nabywcę usługi).
(...)
Więcej w Zeszycie nr 6/2019
 

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania