ABONAMENT 2019 CZKRB

„CENY, ZAMAWIANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH”

Abonament Zeszytów OKRB na 2019 rok


Opłata abonamentowa na 2019 rok wynosi:
W zależności od ilości zamawianych kompletów
(symbol PKWiU: 58.11.19)
za 1 komplet: cena netto 490,00 + VAT 5% = cena brutto: 514,50 zł
za każdy następny komplet: cena netto 290,00 + VAT 5% = cena brutto: 304,50 zł

Opłata abonamentowa na 2019 rok obejmuje miesięcznik OKRB oraz bezpłatne porady i wyjaśnienia: telefonicznie pod numerem 22 621 06 91 lub bezpośrednio w Punkcie  Konsultacyjnym Ośrodka w sprawach krótkich i  jednoznacznych, związanych tematycznie z treścią wydawnictw Ośrodka.

Opłatę abonamentową prosimy przekazać  na nasze konto bankowe
WACETOB Sp. z o.o. 02-548 Warszawa, ul.Olesińska 21
PKO BP S.A. XV O/Warszawa nr: 33 1020 1156 0000 7702 0006 9310

Prosimy o wypełnienie druku zamówienia i przesłanie go na numer:
fax: 22 628 00 63, e-mail: promocja@wacetob.com.pl, lub pocztą na nasz adres.

mgr inż. Balbina Kacprzyk
Dyrektor Ośrodka Kosztorysowania
Robót Budowlanych


Elektronicznie możesz zamówić ABONAMENT na 2019 rok tutaj

 

do pobrania