PRAWO BUDOWLANE - REALIZACJA PROCESU INWESTYCYJNEGO

Zapraszamy wszystkich uczestników procesu budowlanego na jednodniowe (lub dwudniowe) szkolenie dotyczące REALIZACJI PROCESU INWESTYCYJNEGO - Prawa budowlanego od koncepcji przez pozwolenia na budowę do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

Program szkolenia: 

1. Proces inwestycyjny w budownictwie - informacje wstępne
   • Definicje pojęć i terminologia budowlana
   • Przepisy prawne regulujące proces inwestycyjny (obiekty wymagające pozwolenia na budowę,   
     zgłoszenia budowy i niewymagające decyzji administracyjnej)
   • Ryzyko w zarządzaniu projektem inwestycyjnym – plan przedsięwzięcia i harmonogram
2. Uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe, konserwatorskie i inne
3. Zasady opracowania i uzgodnienia projektu architektoniczno-budowlanego - sporządzenie dokumentacji
     technicznej

4. Szacowanie kosztów (wprowadzenie do kosztorysowania, przedmiar i kosztorys
    inwestorski, rodzaje kosztorysów)

5. Zatwierdzenie projektu budowlanego i decyzja o pozwoleniu na budowę
6. Realizacja zadania inwestycyjnego

    • Warunki i czynności poprzedzające rozpoczęcie budowy
    • Zasady wykonywania i odbioru robót budowlanych
    • Zmiany podczas realizacji – odstępstwa - sposób uzyskiwania ich akceptacji
7. Warunki przekazywania do użytkowania obiektu budowlanego
    • Podstawowe procedury i czynności pozwalające uzyskać pozwolenie na użytkowanie
    • Pozwolenie na użytkowanie – wymagane dokumenty – dokumentacja powykonawcza
8. Rozliczenie inwestycji budowlanej – audyt i dokumenty dla inwestora
    • Obowiązki inwestora w stosunku do wykonawców, podwykonawców i pozostałych uczestników
      procesu inwestycyjnego
    • Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysy powykonawcze i inne koszty inwestycji niebędące kosztami budowy
9. Remonty i modernizacja
    • Przebudowa i modernizacja istniejących obiektów budowlanych
    • Definicja i skutki samowoli budowlanej

W przypadku organizacji szkolenia zamkniętego istnieje możliwość dostosowania programu do potrzeb Zamawiającego.

Szkolenia prowadzi dr inż. Tomasz J. Wojtkiewicz, wykładowca na  Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej, na kursach i szkoleniach specjalistycznych, autor i współautor wielu artykułów i publikacji dotyczących inżynierii przedsięwzięć budowlanych.
              

Szkolenie odbywa się w Warszawie przy ul. Olesińskiej 21 (siedziba WACETOB) w godzinach 8.30 - 16.00               

TERMIN SZKOLENIA: do uzgodnienia

Koszt uczestnictwa 1 osoby w 8-godzinnym szkoleniu jednodniowym wynosi:

615,00 zł (500 zł + 23% VAT).
Wpłaty należy dokonać na konto WACETOB po potwierdzeniu terminu szkolenia.
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób istnieje możliwość negocjacji ceny i ustalenia indywidualnego terminu szkolenia.

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu, salę wykładową, materiały szkoleniowe, certyfikat udziału, bufet kawowy i przerwę kanapkową.

 
Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszenia.
Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone e-mail'em lub telefonicznie.
W przypadku odwołania szkolenia lub konieczności uruchomienia kolejnego wszystkim osobom zgłoszonym zostanie zaproponowany późniejszy termin.

Informacje i zgłoszenia:

nieruchomosci@wacetob.com.pl        

tel./fax 22 825-61-91

 

do pobrania

 
zamknij
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki internetowej w celu zoptymalizowania działania strony
i prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony. Zmiany ustawień dla plików cookies można dokonać
w każdym momencie użytkowania strony. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Dowiedz się więcej o celu ich używania