Polecamy

galeria
galeria
galeria
galeria
 

Aktualności

TERMINY SZKOLEŃ

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE W 2016 r. PO NOWELIZACJI USTAWY PZP - 27-28 września 2016 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ORAZ ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH LUB OBIEKTU BUDOWLANEGO PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - 29 września 2016 r.

otwórz w oknie

CENY, ZAMAWIANIE I KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH - ZESZYT NR 6/2016

Zapraszamy do lektury ZESZYTU NR 6/2016:

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
I. Szacowanie kosztów cyklu życia (1)
Balbina Kacprzyk
II. Dokumenty dla potrzeb zamawiania i rozliczania robót zamiennych i dodatkowych (2)
Ewa Wiktorowska
III.. Z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej
Zrinka Perčić
IV. Opinie Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące przepisów ustawy Pzp
V. Efektywność zmian przepisów w zakresie kryteriów oceny ofert na roboty budowlane
Edyta Plebankiewicz
VI. Praktyczne aspekty planowania kosztów realizacji inwestycji budowlanej celu    publicznego i komercyjnego (1)
Elżbieta Ziaja
PODSTAWY  KOSZTORYSOWANIA (50)
Balbina Kacprzyk
Komunikaty

otwórz w oknie

PRAKTYKI DLA KANDYDATÓW NA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

PRAKTYKI ZAWODOWE W ZAKRESIE SZACOWANIA NIERUCHOMOŚCI

TERMIN ROZPOCZĘCIA - WRZESIEŃ 2016 r.

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju  z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz. U. z dnia 17 marca 2014 r. poz. 328).

CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA I PRZESŁANIA DO NAS FORMULARZA ZGŁOSZENIA NA NASTĘPNĄ EDYCJĘ PRAKTYK - SKONTAKTUJEMY SIĘ Z PAŃSTWEM TELEFONICZNIE LUB E-MAILEM.

otwórz w oknie

POWSZECHNE STANDARDY KOSZTORYSOWANIA

POWSZECHNE STANDARDY KOSZTORYSOWANIA. Zasady i procedury wycen obiektów i robót budowlanych - to nowe wydawnictwo będące uniwersalnym zbiorem kanonów, wzroców oraz schematów, które powinny być przestrzegane w porocesie wyceny i kosztorysowania.

otwórz w oknie

KSIĘGARNIA INTERNETOWA

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej:

  ksiegarnia.budowlana.pl

 

 

otwórz w oknie

 

Najczęściej czytane

galeria
galeria
galeria
galeria